Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής

Το διετές Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής" αποτελεί σύμπραξη του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής  και Εκπαίδευσης με το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ..
Αρχικά ιδρύθηκε (ΦΕΚ 2734/Β’/31-12-2008) με τον τίτλο  Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

  • Επανιδρύθηκε (ΦΕΚ 5445/Β/5-12-2018) και λειτουργεί με τον τίτλο  «Εκπαίδευση για την Aειφορία - Επιστήμες της Aγωγής». 
  • Κανονισμός Λειτουργίας (ΦΕΚ 3326/B/26-7-2021).
  • Διευθύντρια του προγράμματος είναι η κα Δημητρίου Αναστασία, καθηγήτρια του ΤΕΠΑΕ Α.Π.Θ. (επισπεύδον τμήμα)
  • Διοίκηση του προγράμματος:  Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)
 
 

 


Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και η ικανοποίηση εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, μέσω της κατάρτισης επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην επιστημονική περιοχή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία.  Στην κατεύθυνση αυτή, βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι να καταστούν οι απόφοιτοί του ικανοί να κατανοούν τις πολιτισμικές, οικολογικές, κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες  που σχετίζονται με το περιβάλλον και τα συναφή προβλήματα, ώστε να προωθήσουν σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο στρατηγικές για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής αειφορίας.

 

txdvioawpf01
sfy39587stp16