Εκπαίδευση για την Αειφορία

Επιστήμες της Αγωγής

Το διετές Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής" αποτελεί σύμπραξη του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής  και Εκπαίδευσης με το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ.. 

Αρχικά ιδρύθηκε (ΦΕΚ 2734/Β’/31-12-2008) με τον τίτλο  Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.  

  • Επανιδρύθηκε (ΦΕΚ 5445/Β/5-12-2018) και λειτουργεί με τον τίτλο  «Εκπαίδευση για την Aειφορία - Επιστήμες της Aγωγής». 
  • Κανονισμός Λειτουργίας (ΦΕΚ 2510/B/ 25-6-2019).
  • Διευθύντρια του προγράμματος είναι η Δημητρίου Αναστασία, καθηγήτρια του ΤΕΠΑΕ Α.Π.Θ. (επισπεύδον τμήμα)

Εκπαίδευση για την Αειφορία

Επιστήμες της Αγωγής

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού φοιτητές και φοιτήτριες θα έρθουν σε επαφή με τα επίσημα κλασικά κείμενα της Unesco, θα ειδικευτούν σε θέματα παιδαγωγικών μεθοδολογιών, θα μελετήσουν τις νεότερες θεωρητικές αναζητήσεις και τις σχετικές επιστημολογικές σχολές. Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στην κατάσταση της ΠΕ στο ελληνικό σχολείο σήμερα.

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης προκηρύσσει θέσεις κάθε δύο ακαδημαϊκά έτη και δεν εχει δίδακτρα. Προτεινόμενη βιβλιογραφία εδώ

txdvioawpf01
sfy39587stp16