Προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εκπαίδευση για την Αειφορία Επιστήμες της Αγωγής"

Συμμέτεχοντα Τμήματα:
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ
Βιολογίας ΑΠΘ

- Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 22/3/2021 έως και 10/5/2021
- Η υποβολή των αιτημάτων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω φόρμας υποβολής (εδώ)
- Κείμενο Προκήρυξης (εδώ)

Πληροφορίες σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ., την υποβολή της αίτησης και τα δικαιολογητικά παρέχονται από την γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. email: msc-aeiforia(at)nured.auth.gr, τηλ: 2310-995090 (1η επιλογή 1, 2η επιλογή 1, ώρες επικοινωνίας 10.00 -12.00)

Προτεινόμενη βιβλιογραφία εδώ

Συχνές ερωτήσεις (εδώ)